Vandaag geopend van 07:30 - 22:00

HealthCenter - Ten Bokum heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. HealthCenter - Ten Bokum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door HealthCenter - Ten Bokum niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. HealthCenter - Ten Bokum wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HealthCenter - Ten Bokum is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar HealthCenter - Ten Bokum wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website publiceert gebruikerservaringen (testimonials) met daarin ervaringen van individuele gebruikers die programma's van HealthCenter - Ten Bokum hebben succesvol toegepast en/of enthousiast zijn over de programma's van HealthCenter - Ten Bokum. Wij claimen niet dat deze gebruikerservaringen (testimonials) typische resultaten zijn welke onze gebruikers in het algemeen behalen. Deze gebruikerservaringen (testimonials) zijn niet representatief voor alle gebruikers en geven alleen informatie over de ervaring van het individu. Ze weerspiegelen alleen ervaringen uit het leven van consumenten welke programma's van HealthCentert- Ten Bokum hebben gebruikt. De resultaten kunnen variëren per persoon.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.